YonetimveYaklasim

ÇGM’lerin kuruluşunda yerel talep esas alınmakta, mülki idare ile işbirliği yapılmakta, Türkiye Kalkınma Vakfı (TKV) tarafından projeye teknik destek verilmektedir. ÇGM’lerde çocukların ve ailelerin katılımının yanı sıra kuruluşlararası işbirliğine önem verilmektedir. ÇGM’lerde toplumun desteğe en fazla muhtaç kesimleri ile kamu ve sivil toplum kuruluşları arasında sağlıklı bir diyalog ortamının geliştirilmesine; insanı merkez alan, barışçı, demokratik toplum temellerinin güçlendirilmesine çalışılmaktadır.

ÇGM’lere devam eden çocukların tüm programlara katılması özendirilmektedir. Çocukların ihtiyaç, öncelik, yetenek ve eğilimlerine göre programlar tasarlanmakta ve uygulanmaktadır. Ailelere yönelik ise anne-çocuk eğitimi, okuma-yazma, rehberlik ve danışmanlık, çocuklarla iletişim, ergenlik vb. konularda programlar düzenlenmekte ve seminerler yapılmaktadır. Sosyal destek programları ve kültürel-sosyal etkinliklerle hane bireylerinin tümüne ulaşılmaya çalışılmaktadır.

Kurulan işbirlikleri çerçevesinde ÇGM binaları Valilikler, Kaymakamlıklar veya belediyeler tarafından sağlanmaktadır. Ayrıca mülki idarelerle yapılan işbirliği çerçevesinde eğiticiler ilgili kamu kuruluşları tarafından sağlanmakta ve görevlendirilmektedir.

yonetim
gap     pepsico