izleme

Katılımcı bir yaklaşımla belirlenmiş olan göstergelere göre hazırlanmış olan izleme formatına uygun olarak birim ÇGM’ler tarafından, bilgisayar ortamında aylık, altı aylık ve yıl sonu faaliyet raporları hazırlanmakta ve bu raporlar Türkiye Kalkınma Vakfı ve GAP İdaresi tarafından konsolide edilerek değerlendirilmektedir. Bu raporların yanı sıra ÇGM’lerin Sosyal Etki Değerlendirmesi yapılmaktadır. ÇGM’ler ulusal ve uluslararası düzeyde kamu-özel sektör işbirliğiyle uygulanan projelere örnek olmaktadır.

Her iki ayda bir il bazında bilgi ve deneyimleri paylaşmak ve etkinlikler düzenlemek amacıyla koordinasyon toplantıları yapılmaktadır. Ayrıca ÇGM sorumlularına yönelik kişisel gelişimi destekleyen kapasite artırıcı, iletişim, sosyal kalkınma vb. konularda yılda 3 veya 4 kere “ÇGM Eğitim ve Koordinasyon” toplantıları adı altında 2-3 günlük eğitim programları düzenlenmektedir.

izlemevedegerlendirme

 

gap     pepsico