hedefler

 Çocukların sokağın olumsuz ve riskli ortamından uzaklaştırılması
 Çocukların kötü alışkanlıklardan uzak tutulmaları
 Çocukların oyun yoluyla özgüven kazanmalarının sağlanması
 Grup dinamiği içerisinde etkileşim kurarak sosyalleşmesi
 Çocuklara ders çalışma alışkanlığının kazandırılması
 Okula henüz başlamamış çocukların erken çocukluk gelişimi programıyla okula hazırlanmalarının sağlanması, okula giden çocukların başarılarına destek olunması
 Okula giden çocukların derslerine yardımcı olunarak temel eğitimlerinin desteklenmesi
 Yoksul ailelerin çocuklarının başta kitap olmak üzere eğitim araç-gereçlerine ulaşabilirliklerinin artırılması
 Okula giden çocukların okul başarıları konusunda öğretmenleri ile birebir ilişki kurulması
 Okul çağında olup okula kaydolmamış çocukların özellikle kız çocuklarının okula kayıtlarının yapılması
 Risk altındaki çocukların tespit edilerek, ailelerinin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına yönlendirilmesinin sağlanması
 Nüfusa kayıtlı olmayan çocukların tespit edilip, nüfusa kayıtlarının yapılması
gap     pepsico